Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

Kontakt

Sekretariát konference

Josef Kasl
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Tel: +420 379 852 270
Fax: +420 378 134 290
e-mail: kasl@vzuplzen.cz

Místo konference - mapka