Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

15. ročník konference

Mariánské Lázně
2. – 4. června 2020

Pořadatel

Záměr konference

Tématické okruhy

Místo konání

Jednací jazyky

Příspěvky

Prezentace firem

Časový program

Sborník přednášek

Kontaktní adresa

Josef Kasl
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Tel: +420 371 430 760
e-mail: kasl@vzuplzen.cz