Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

14. ročník konference

Mariánské Lázně
6. – 8. června 2017

Pořadatel

Záměr konference

Tématické okruhy

Místo konání

Jednací jazyky

Příspěvky

Prezentace firem

Časový program

Sborník přednášek

Kontaktní adresa

Josef Kasl
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 46, 301 00 Plzeň
Tel: +420 379 852 270
Fax: +420 378 134 290
e-mail: kasl@vzuplzen.cz